ĮVAIRIŲ ENERGIJOS NEŠĖJŲ PANAUDOJIMAS RŪKYMO KAMEROS KAITINIMUI

Posted on Posted in Straipsniai

Nuolat kintant energijos nešėjų kainoms, labai svarbu naujai įvertinti energijos šaltinius daugiausiai šilumos sunaudojantiems prietaisams, ypač rūkymo-virimo kameroms bei katilams.
Lietuvoje optimaliausias būtų energijos gavimas iš gamtinių dujų, nes gerai išvystytas tiekimo tinklas. Be to, dujų tiekėjas dažnai dengia dalį įvado įrengimo išlaidų ir atsiskaitoma už sunaudotas dujas, o skystasis kuras ir propanas-butanas perkami į priekį.
Instaliuoti skystojo kuro talpyklas nėra brangu. Žymiai brangesnis yra propano – butano talpyklų įrengimas, beto reikalinga rezervuarų techninė priežiūra.
Kamerų su degikliais (dujiniais ar skysto kuro) ekspoatacija yra truputį brangesnė, nes būtina atlikti periodinę degiklių profilaktiką. Šios išlaidos greitai atsiperka, nes šilumos kWh gauta iš dujų yra 38 proc. pigesnė negu iš elektros.
Žemiau pateikiame pagrindinių energijos nešėjų kainų lentelę.
Lentelė yra dvipusė, kairioji pusė – apie šilumos kainą apskritai, o dešinioji – kiek kainuoja dviejų standartinių (1x1x2 m) vežimėlių METALBUD rūkymo-virimo kameros ekspoatacija per mėnesį, naudojant įvairius energijos šaltinius.

Skaičiuodami rėmėmės šiomis prielaidomis:

  1. Galia reikalinga kaitinimui yra apie 50 kW, šios galios reikia apie 60 % viso darbo laiko (paprastai 60-70 %). Elektros variklių ir automatikos poreikis elektros energijai – 10 kW, ji naudojama 100 % darbo laiko.
  2. Kamera veikia 2 pamainomis – 16 val per dieną, 20 dienų per mėn, t.y. 320 val per mėnesį.
Kainos 2018 I ketv.
Dujomis kaitinamos kameros eksploatacija pigesnė apie 60 proc.
energijos
nešėjas
matavimo
vnt.
vieneto
 kaina
kalorin-
gumas
 degiklio
naud.
 koef.
šilumos
 kaina
darbo
laikas
šiluminės
 energijos
sąnaudos
elektros
energijos
 sąnaudos
išlaidos
energijai
€, be PVM
kW/m3/kg
€/kWh
val./mėn.
kWh/m3/kg
/mėn.
kWh/mėn.
1 kamera
/€/mėn.
gamtinės
dujos
m3
0,31
9,30
0,9
0,04
320
1,147
3,200
596
elektra
kWh
0,075
1,00
1,00
0,075
320
9,600
3,200
960
propanas-butanas
dyzelinas
darbo laikas val. per mėnesį   320
darbo dienų skaičius / mėn.    20
valandų skaičius per dieną      16

instaliuota šiluminės energijos (elektra, dujos, prop.-butanas, sk.kuras) galia, kW     50
šiluminės energijos galios naudojimo koef. pagal laiką                                                           0,6
instaliuota elektros energijos galia – varikliams, automatikai (naud.koef 1,0), kW      10
Paruošė Ramūnas Daukšas, Vitalijus Žilys